ENGINE

Mgr inż. Katarzyna Banyś

Pracownik Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie we wnioskowaniu, koordynowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów programów ramowych. Od lat odpowiada za merytoryczną i administracyjną działalność Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. Obecnie zajmuje się organizacją i prowadzeniem szkoleń oraz udzielaniem konsultacji dotyczących konkursów i realizacji projektów programu, wspierającego badania i innowacje, Horyzont 2020.

Tomek Bąkowski

BakowskiOd 2010 roku pracuje wyspecjalizowanymi metodami kreatywnymi po to aby jego klienci uzyskiwali przełomowe rezultaty. Jako trener przeszkolił już ponad 500 osób m.in. blisko 100 Menadżerów zajmujących się komercjalizacją innowacji. Uczy ludzi i zespoły sprawdzonych metod, dzięki którym stare problemy w firmach obracają w niewidziane wcześniej szanse np.: na podwojenie sprzedaży niskim kosztem, wejście w nisze, na nowe rynki, pozyskanie lepszych klientów, oryginalne wyróżnienie się na tle schematycznej konkurencji. Wśród jego klientów są zarówno korporacje takie jak ING Bank Śląski, Viessmann, Polsat Media, Santander Cosnumer, jak i firmy sektora MŚP. Zanim założył firmę BrainWorx Consulting (www.brainworx.pl) m.in. kierował projektami zmian i usprawnień w sieci logistycznej UPS SCS oraz tworzył nowe arkusze europejskiego planu marketingowego podczas praktyk w firmie Bosch Power Tools GmbH w Stuttgarcie. Absolwent Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym, Stanford Online Crash Couse on Creativity, Podyplomowych Studiów Trenera Biznesu na WSB Wrocław oraz warsztatów z inwentyki.
Dr inż. Damian Derlukiewicz

DelurkiewiczZ-ca Dyrektora Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej ds. Laboratoriów Naukowo-Badawczych, Lider Celu Strategicznego PWR „Rozwój Laboratoriów w Zakresie Kompetencyjnych (Priorytetowych) Specjalizacji, Zaawansowanych Technologii z Rekomendacją dla ich Akredytacji”. Od roku 2006 doktor nauk technicznych w dziedzinie Mechanika i Budowa Maszyn. Jest specjalistą z zakresu projektowania maszyn i urządzeń, nowych rozwiązań technicznych oraz modelowania numerycznego CAD przy użyciu zawansowanych metod numerycznych jakimi jest Metoda Elementów Skończonych. Jest autorem ok. 120 prac naukowo-badawczych, w tym 55 publikacji krajowych i międzynarodowych oraz ok. 65 prac dla przemysłu związanych z projektowaniem maszyn i urządzeń, obliczeniami wytrzymałościowymi oraz optymalizacją maszyn, a szczególnie innowacyjnym i kreatywnym projektowaniem z wykorzystaniem innowacyjnych metod projektowych tj. „Design Thinking”. Jest laureatem programu „Brokerzy Innowacji” organizowanego przez MNiSW, gdzie pełni funkcję Brokera Innowacji Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Jest stypendystą prestiżowego programu „TOP 500 Innovators”, Stanford University, California, USA, jak również stypendystą programów: „Młoda Kadra” – dwukrotnie, Innowacyjny Staż – Agencja Rozwoju Innowacji S.A., Mozart – Urząd Miasta Wrocławia, Laboratorium Biznesu – Dolnośląska Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławia. Członek Zarządu oraz przedstawiciel Uczelni w platformie przy Parlamencie Europejskim „Knowledge 4 Innovation – K4I”.

Dr Jacek Firlej

FilrejDoktor nauk ekonomicznych, z-ca dyrektora we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. Kierownik krajowych i międzynarodowych projektów wspierających działalność innowacyjną przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz transfer technologii. Autor licznych wniosków projektowych, ekspertyz oraz studiów wykonalności dla projektów badawczych, infrastrukturalnych, szkoleniowych i wspierających, podnoszących szeroko rozumianą innowacyjność. Realizator kilkudziesięciu analiz rynku i wycen własności intelektualnej. Współautor Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020. Ekspert-ewaluator Strategii Rozwoju Kraju 2020. Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w uczelnianym centrum transferu technologii (9 lat), w przedsiębiorstwach (9 lat) i w nauczaniu akademickim (5 lat).Dr inż. Waldemar Grzebyk

GrzebykDyrektor Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, Pełnomocnik Rektora ds. Transferu Technologii, kierownik Cisco Academy Support Center. Od roku 2007 doktor nauk technicznych z dziedziny telekomunikacja. Specjalista z zakresu sieci komputerowych i kompatybilności elektromagnetycznej. Kierował wieloma pracami i projektami naukowo-badawczymi. Jest autorem lub współautorem 147 prac naukowo-badawczych, w tym 50 publikacji. Członek Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. W roku 2004 został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów „ za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne przynoszące wymierne efekty ekonomiczne i społeczne”. W latach 2009-2014 koordynator projektu kluczowego „Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń” w ramach którego powstało 68 produktów, z czego jedna czwarta została wytypowana do pierwszego etapu komercjalizacji. Jest również Prezesem Spółki Celowej Politechniki Wrocławskiej „Instytut Transferu Technologii” Sp. z o.o., oraz Dyrektorem Biura Konsorcjum „Instytut Autostrada Technologii i Innowacji” (IATI).

prof. zw dr hab. inż., dr h.c. Jan Koch

KochAbsolwent Wydziału Mechanicznego i wieloletni pracownik Politechniki Wrocławskiej, pełnił funkcję prorektora, dziekana i dyrektora Instytutu. Był członkiem Komitetu Badań Naukowych z wyboru w sumie przez 3 kadencje (10 lat), członkiem Rady Fundacji na rzecz Nauki (3 lata). Twórca kierunku studiów „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” oraz współtwórca kierunku „Automatyka i Robotyka”, Twórca „Centrum doskonałości CA MT” finansowanego przez Komisję Unii Europejskiej. Realizował liczne projekty w 4., 5., 6. i 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej, wypromował 23 doktorów a 3 jego wychowanków jest profesorami. Prowadził przez 20 lat wybrane wykłady kursowe dla studentów Uniwersytetu w Dreźnie oraz w Stuttgarcie. Przez kilkanaście lat pełnił funkcję doradcy w przemyśle obrabiarkowym. Współtwórca Wrocławskiego Parku Technologicznego oraz przewodniczący jego Rady Nadzorczej. Twórca i obecny dyrektor Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii w Politechnice Wrocławskiej. Prof. Koch od wielu lat zajmuje się problematyką innowacyjności i pobudzania kreatywności, a jego działania oddane są idei łączenia świata nauki ze światem gospodarki.

dr inż. Katarzyna Kozłowska

KozlowskaZ-ca Dyrektora Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo Technicznej ds. Ośrodka Współpracy Nauki z Gospodarką, Lider celu strategicznego „Zwiększenie aplikacyjności prac naukowo-badawczych (grantów, projektów, przedsięwzięć, zadań)” Strategii Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, członek Rady Nadzorującej Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, członek Komitetu Sterującego projektu „Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej”. Od roku 2001 doktor nauk technicznych w dziedzinie elektroniki. Na podstawie nominacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 2009r. ekspert zewnętrzny Narodowego Programu Foresight – Polska 2020r. Wypracowuje i wdraża nowe rozwiązania współpracy nauki z biznesem, kierowała Projektem „Opracowanie zasad współpracy z podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i usług zlecanych w Politechnice Wrocławskiej”.

Bartosz Nowak

NowakOd 2 lat rzecznik prasowy oraz opiekun projektów muzycznych i sportowych w PolakPotrafi.pl – pierwszej i największej w Polsce platformy finansowania społecznościowego w Polsce, gdzie skutecznie łączy swoje wcześniejsze doświadczenia z pracy mediach (radio, TV) i agencjach reklamowych. Od zawsze zaangażowany społecznie. Uzależniony od crowdfundingu i muzyki. Z zamiłowania i wykształcenia dziennikarz i historyk. Początkujący vloger.


Mgr Elżbieta Olejnik

Pracownik Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. Od lat organizuje i prowadzi szkolenia a także udziela konsultacji dotyczących konkursów w programach ramowych oraz funduszach strukturalnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów międzynarodowych (Leonardo, INTERREG). Obecnie odpowiedzialna za merytoryczną i administracyjną działalność Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, szczególnie aspektów związanych z mobilnością naukowców.

Dariusz Podyma

Absolwent Uniwersytetów Wrocławskiego i Śląskiego na kierunkach Prawa i Administracji oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku zarządzanie. W latach dziewięćdziesiątych z ramienia Wojewody wrocławskiego a następnie dolnośląskiego odpowiedzialny za prywatyzację przedsiębiorstw państwowych na terenie województwa. Od 2000 roku Wiceprezes Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a w jej strukturach kierownik regionalnych instytucji pośredniczących w województwie dolnośląskim i lubuskim. Współtwórca systemu dystrybucji dotacji dla małych i średnich przedsiębiorców. Od 2006 roku właściciel Ośrodka Zarządzania Projektami Europejskimi, autor i współautor kilkudziesięciu projektów w ramach programów unijnych w okresach programowania 2004-2006; 2007-2013 i 2014-2020.

Jakub Sobczak

SobczakUrodzony w Poznaniu, już od najmłodszych lat aktywny i zaangażowany społecznie - na wszystkich etapach edukacji udzielał się społecznie. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Jest założycielem największej polskiej platformy do finansowania społecznościowego - PolakPotrafi.pl - dzięki której pozytywnie udało się sfinansować ponad prawie 900 projektów, na które wspierający wpłacili łącznie prawie 10 000 000 PLN! W planach ma dokończenie doktoratu z telekomunikacji. Prywatnie jest miłośnikiem krótkofalarstwa, języków obcych, a także lotnictwa – wkrótce planuje zostać pilotem. W życiu kieruje się regułą „Twoje myśli kreują Twoją rzeczywistość”.