ENGINE

Marek Żuk

ZukPolitechnika Wrocławska
Katedra Inteligencji Obliczeniowej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
email: marek.zuk@pwr.edu.plPrzemysław Ryba

RybaPolitechnika Wrocławska
Katedra Systemów i Sieci Komputerowych
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
email: przemyslaw.ryba@pwr.edu.pl