ENGINE

O WARSZTATACH

Dwudniowe warsztaty "Transfer of ideas - together is always better than on your own" organizowane w ramach projektu ENGINE mają na celu wymianę doświadczeń we współpracy przedsiębiorców z naukowcami. Środowiska naukowe Politechniki Wrocławskiej będą miały okazję przedstawienia swojej oferty badawczej, a Przedsiębiorcy będą mieli okazję do kontaktu z zespołami badawczymi PWr. Panel dyskusyjny poświęcony będzie zagadnieniom planowania współpracy biznes – nauka. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy powszechna zasada współpracy „na wczoraj” jest optymalną metodą współpracy. Wśród prelegentów znajdują się zarówno przedstawiciele jednostek naukowych jak też przedsiębiorcy reprezentujący różne branże.