ENGINE

Agenda warsztatów Transfer of ideas

9.11.2015 (poniedziałek)
09.30 – 10:00 Rejestracja
10:00 – 10:10 Otwarcie warsztatów – Dziekan Wydziału Elektroniki
10:10 – 10:30 ENGINE – Nowe Centrum kompetencyjne na Politechnice Wrocławskiej
prof. Halina Kwaśnicka – Koordynator Naukowy Projektu ENGINE
10:30 – 10:50 Biznes z nauką – nieograniczone możliwości
dr Katarzyna Kozłowska –zastępca Dyrektora CWINT ds. Ośrodka Współpracy Nauki z Gospodarką
10:50 - 11:10 Jak pobudzić współpracę - programy unijne dla Biznesu i Nauki – Dariusz Podyma – Ośrodek Zarządzania Projektami Europejskimi
11:10 – 11:40 przerwa kawowa
11:40 - 12:10 Działania Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej w zakresie transferu technologii z uczelni do biznesu
prof. Jan Koch, dr Jacek Firlej - Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska
12:10 - 12:40 Zaawansowane laboratoria w nowoczesnej bibliotece - Oferta dla przemysłu
dr Damian Derlukiewicz - zastępca Dyrektora CWINT ds. Laboratoriów Naukowo-Badawczych
12:40 - 13:00 „Jak przekraczać bariery w kreatywnym myśleniu? Metody zespołowego, twórczego rozwiązywania problemów”
Tomasz Bąkowski – BrainWorx Consulting
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:00 „Czy wszystko musi być na wczoraj?” – problemy we współpracy uczelni z biznesem. Panel dyskusyjny z udziałem:
  • dr Damian Derlukiewicz –zastępca Dyrektora CWINT
  • Marek Woron – Loża Dolnośląska BCC
  • Tomek Bąkowski – BrainWorx Consulting
  • Piotr Poprawski - Dyrektor w CapGemini
  • dr hab. inż. Przemysław Kazienko prof. PWr.- Kierownik projektu ENGINE

Prowadzenie prof. Halina Kwaśnicka
15:00 – 17:00 „Jak przekraczać bariery w kreatywnym myśleniu? Metody zespołowego, twórczego rozwiązywania problemów” – Warsztaty
Tomek Bąkowski – BrainWorx Consulting (w przerwie warsztatów - poczęstunek)
10.11.2015 (wtorek)
09:30 - 09:50 Instytut Autostrada Technologii i Innowacji
dr Waldemar Grzebyk – Dyrektor CWINT
09:50 – 10:30 Horyzont 2020: finansowanie badań i innowacji
Katarzyna Banyś, Elżbieta Olejnik, WCTT PWr, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.
10:30 – 11:30 Doświadczenia przedsiębiorców ze wspólnych projektów
  1. Maciej Machulak - Synergetics NV
  2. Dariusz Ciborski - VBA
11:30 – 12:00 przerwa kawowa
12:00 – 13:30 Crowdfunding Mistrzów - Największa rewolucja społeczna naszych czasów
Jakub Sobczak, Bartosz Nowak – PolakPotrafi.pl
13:30 – 14:30 Lunch
14:30 – 16:00 Crowdfunding Mistrzów - Największa rewolucja społeczna naszych czasów
Jakub Sobczak i Bartosz Nowak – PolakPotrafi.pl - warsztaty

Tu można pobrać agendę w formacie doc.